เรามี 5 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ถ่ายทอดสดเมกกะ


ถ่ายทอดสดเมกกะ:มะดีนะห์

(live makkah:madinah)


PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Ahmad muktard   
วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤษภาคม 2014 เวลา 00:00 น.

เลขที่

ชื่อมัสยิด

ชื่อหมู่บ้าน

หมู่

ตำบล

อำเภอ

1/2492

บ้านกาเด๊ะ(นูรุลอีหม่าน)

กาเด๊ะ

1

บ้านควน

เมือง

2/2492

บ้านควน(มิศบาฮุดดีน)

บ้านควน

5

บ้านควน

เมือง

3/2492

ลูโบ๊ะการันยี

ลูโบ๊ะการันยี

7

บ้านควน

เมือง

4/2492

โคกทราย

โคกทราย

3

บ้านควน

เมือง

5/2492

กลางฉลุง

ฉลุงกลาง

4

ฉลุง

เมือง

6/2492

ย่านซื่อ

ย่านซื่อ

2

ย่านซื่อ

ควนโดน

7/2492

อ๊ะห์มาดีย๊ะห์ปันจอร์

ปันจอร์

6

ย่านซื่อ

ควนโดน

8/2492

ดุสน

ดุสน

5

ควนโดน

ควนโดน

9/2492

ควนสตอ(นูรุลฮีดายะห์)

ควนสตอ

6

ควนสตอ

ควนโดน

10/2492

นูริลฮูดา

สามแยกนิคม

1

ทุ่งนุ้ย

ควนกาหลง

11/2492

ดารุ้ลญาลาล

ทุ่งนุ้ย

2

ทุ่งนุ้ย

ควนกาหลง

12/2492

กอซีมียะห์

น้ำร้อน

4

ทุ่งนุ้ย

ควนกาหลง

13/2492

ตันหยงอุมา

ตันหยงอุมา

1

เกาะสาหร่าย

เมือง

14/2492

ยะระโตดใหญ่

กาะสาหร่าย

5

เกาะสาหร่าย

เมือง

15/2492

อิสลามียะห์ ตันหยงโป

ตันหยงโป

2

ตันหยงโป

เมือง

16/2492

หาดทรายยาว

หาดทรายยาว

1

ตันหยงโป

เมือง

17/2492

อะห์มาเดี๊ยะ

ฉลุงเจ๊ะบิลัง

1

เจ๊ะบิลัง

เมือง

18/2492

มะห์มูเดี๊ยะ

ฉลุงเจ๊ะบิลัง

1

เจ๊ะบิลัง

เมือง

19/2492

ดารุตตักวา

โคกประดู่

11

ฉลุง

เมือง

20/2492

บูเก็ตตรี

เกตรี

3

เกตรี

เมือง

21/2492

กุบังปะโหลด

กุบังปะโหลด

2

ควนสตอ

ควนโดน

22/2492

กลางควนโพธิ์

ควนโพธิ์

2

ควนโพธิ์

เมือง

23/2492

เกาะไซ

เกาะไซ

3

แป-ระ

ท่าแพ

24/2492

ท่าแพกลาง

ท่าแพกลาง

2

ท่าแพ

ท่าแพ

25/2492

ท่าแพพัฒนา

บ้านลุ่ม

6

ท่าแพ

ท่าแพ

26/2492

ท่าแพเหนือ

บ้านมุด

3

ท่าแพ

ท่าแพ

27/2492

ควนสาคร

สาคร

2

สาคร

ท่าแพ

28/2492

แป-ระใต้

แป-ระ

4

ท่าเรือ

ท่าแพ

29/2492

กลางแป-ระ

ควนเก

1

แป-ระ

ท่าแพ

30/2492

ทุ่งสะโบ๊ะ

ทุ่งสะโบ๊ะ

2

ทุ่งบุหลัง

ทุ่งหว้า

31/2492

เปรีย

เปรีย

2

นาทอน

ทุ่งหว้า

32/2492

กลางทุ่งหว้า

ทุ่งหว้า

2

ทุ่งหว้า

ทุ่งหว้า

33/2492

ควนไสน

ควนไสน

1

กำแพง

ละงู

34/2492

ท่าแลหลา

ท่าแลหลา

2

กำแพง

ละงู

33/2492

ดารุสอาดีย์

กลางกำแพง

5

กำแพง

ละงู

34/2492

ปิใหญ่

ปิใหญ่

5

กำแพง

ละงู

35/2492

ป่าฝาง

ป่าฝาง

9

กำแพง

ละงู

36/2492

ปลักมาลัย

ปลักมาลัย

6

กำแพง

ละงู

37/2492

หัวหิน

หัวหิน

1

กำแพง

ละงู

38/2492

ปากละงู

ปากละงู

2

ละงู

ละงู

39/2492

เกาะยวน

เกาะยวน

3

ละงู

ละงู

40/2492

วังปลาดุก

หัวทาง

15

ละงู

ละงู

41/2492

บ้านทุ่ง

บ้านทุ่ง

5

ละงู

ละงู

42/2492

ตะลากาตูโย๊ะ

บ่อเจ็ดลูก

1

ปากน้ำ

ละงู

43/2492

อัล-บาฮาร์

ปากบารา

2

ปากน้ำ

ละงู

44/2492

แหลมสน

บุโบย

3

แหลมสน

ละงู

45/2492

เขาขาวใต้

บ่อหิน

3

เขาขาว

ละงู

46/2492

เขาขาวเหนือ

หัวควน

2

น้ำผุด

ละงู

47/2492

ตะโล๊ะใส

ตะโล๊ะไส

4

ปากน้ำ

ละงู

48/2492

ตำมะลัง

ตำมะลังใต้

3

ตำมะลัง

เมือง

49/2492

มำบัง

พิมาน

-

พิมาน

เมือง

50/2493

กะดุ

ควนดินแดง

1

ควนขัน

เมือง

51/2493

บันนังปุเลา

บันดังปุเลา

4

เจ๊ะบิลัง

เมือง

52/2493

ยะระโตดนุ้ย

โตดนุ้ย

4

เกาะสาหร่าย

เมือง

53/2493

ปูยู

ตันหยงกาโบย

2

ปูยู

เมือง

54/2493

ปากปิ้ง

ปากปิ้ง

10

กำแพง

ละงู

55/2493

ปากีสถาน

ตลาดละงู

4

กำแพง

ละงู

56/2493

วังประจัน

วังประจัน

3

วังประจัน

ควนโดน

57/2498

สะพานเคียน

สะพานเคียน

2

ควนโดน

ควนโดน

58/2498

บูกิตยามู

บูเก็ตยามู

7

ควนโดน

ควนโดน

59/2498

ลูโบะบาตู

ลูโบะบาตู

1

บ้านควน

เมือง

60/2499

อิสลาเฮี๊ยะ

ทางงอ

5

ควนสตอ

ควนโดน

61/2499

ตันหยงกลิง

ตันหยงกลิง

3

เกาะสาหร่าย

เมือง

62

อัล-ฆอยรีย๊ะ

เกาะยาว

1

ปูยู

ควนกาหลง

63

ยามีอุลอิกวานียะฮ์

บ้านทุ่ง

8

ฉลุง

เมือง

64/2502

กูบังเกียมบัง

กูบังจามัง

1

ฉลุง

เมือง

65/2502

คลองน้ำเค็ม

ท่าน้ำเค็ม

1

ท่าแพ

ท่าแพ

66/2504

เขาไคร

เขาไคร

6

ควนกาหลง

ควนกาหลง

67

อุได

อุไดเหนือ

6

อุไดเจริญ

ควนกาหลง

68

สายควน

สายควน

7

ท่าแพ

ท่าแพ

69

เกาะแกล

เกาะแกล

5

เขาขาว

ละงู

70

สนกลาง

สนกลาง

4

แหลมสน

ละงู

71

อุไร

อุไร

8

กำแพง

ละงู

72/2505

ท่ายาง

ท่ายาง

5

ปากน้ำ

ละงู

73/2505

ทุ่งไหม้

ทุ่งไหม้

1

น้ำผุด

ละงู

74/2505

ลาหงา

ลาหงา

6

ละงู

ละงู

75

บูเก็ตบุหงา

คลองขุด

7

คลองขุด

เมือง

76

บ้านไร่ทอน

ไร่ทอน

7

ท่าแพ

ทุ่งหว้า

77

คลองขุด

คลองขุด

9

ละงู

ละงู

78

ฆอยเรี๊ยะห์

บ้านโตน

5

ทุ่งนุ้ย

ควนกาหลง

79

นาพญา

นาพญา

8

ละงู

ละงู

80

บ้านคลองบัน

คลองบัน

6

สาคร

ท่าแพ

81

นูรุลอิสลาม

ทางยาง

7

สาคร

ท่าแพ

82

ปลักหว้า

ปลักหว้า

4

ท่าแพ

ท่าแพ

83

ท่าแพพัฒนา

ดาหลำ

8

ท่าแพ

ท่าแพ

84

ธรรมประทีป

ห้วยน้ำดำ

1

ควนกาหลง

ควนกาหลง

85

อูบูดียะห์

ควนโต๊ะเหลง

4

ควนโดน

ควนโดน

86

แสงอิสลามียะห์

ตำมะลังเหนือ

2

ตำมะลัง

เมือง

87

ใหม่บ้านกลาง

บ้านกลาง

4

ควนสตอ

ควนโดน

88

ดารุลนาอีม

เขาน้อย

3

ย่านซื่อ

ควนโดน

89

ใหม่

บ้านใหม่

5

ควนโพธิ์

เมือง

90

ใหม่นาโต๊ะขุน

นาโต๊ะขุน

6

แป-ระ

ท่าแพ

91

นูรุลเอียะห์ซาน

นาลาน

3

ควนขัน

เมือง

92

นูรุ้ลอิสลาม

นาลาน

3

ควนขัน

เมือง

93

ดะวะตุลอิสลาม

ปาล์ม 2

4

ปาล์มพัฒนา

ควนกาหลง

94

โคกหิน

วังปริง

1

ท่าเรือ

ท่าแพ

95

นูรุดดีน

ซอย 8

7

ควนกาหลง

ควนกาหลง

96

ปาเต๊ะ ควนเรียง

ปาเต๊ะ

3

เจ๊ะบิลัง

เมือง

97

ทุ่งบุหลัง

ทุ่งบุหลัง

5

ทุ่งบุหลัง

ทุ่งหว้า

98

ดารุสสาลาม

เขาน้อย

12

ฉลุง

เมือง

99

วังตง

วังตง

41

ทุ่งหว้า

ทุ่งหว้า

100

ทุ่งมะปรัง

ทุ่งมะปรัง

1

วังประจัน

ควนโดน

101

โต๊ะซ๊ะ

โต๊ะซ๊ะ

1

ควนสตอ

ควนโคน

102

กลางควนโดน

ควนโดน

1

ควนโดน

ควนโดน

103

ราวฏอตุลยันนะห์

ติงหงี

1

ละงู

ละงู

104

อิสลามสามัคคี

ถ้ำทะลุ

3

ควนโดน

ควนโดน

105

ดารุลอาหมาน

กาหมิง

3

ทุ่งนุ้ย

ควนกาหลง

106

ท่าคลอง

ท่าคลอง

9

ขอนคลาน

ทุ่งหว้า

107

ควนไสน

ควนไสน

3

ควนสตอ

ควนโดน

108

ดารุลอีบาดะห์

บากันเคย

5

ตันหยงโป

เมือง

109

บ้านปลักแรดพัฒนา

คลองสองปาก

5

สาคร

ท่าแพ

110

ควนพัฒนา

ควนพัฒนา

5

ท่าเรือ

ท่าแพ

111

ท่าศิลา

ท่าศิลา

1

นาทอน

ทุ่งหว้า

112

ทุ่งตำเสา

ทุ่งตำเสา

3

ทุ่งนุ้ย

ควนกาหลง

113

บ้านสายห้วย

คลองลิกี

4

สาคร

ท่าแพ

114

ราไว

ราไว

6

ขอนคลาน

ทุ่งหว้า

115

ดารุลอีมาน

ท่าหิน

7

ควนขัน

เมือง

116

บารายี

บารายี

3

นาทอน

ทุ่งหว้า

117

ทุ่งดินลุ่ม

ทุ่งดินลุ่ม

1

ป่าแก่บ่อหิน

ทุ่งหว้า

118

ดารุลญันนะห์

ฉลุงใต้

5

ฉลุง

เมือง

119

บ้านพรุ

บ้านพรุ

5

ควนกาหลง

ควนกาหลง

120

เราฎอตุสวอลิฮีน

แรกอด

6

ควนขัน

เมือง

121

คลองสองปาก

หัวสะพาน

5

ควนโดน

ควนโดน

122

ทุ่งริ้น

ทุ่งริ้น

1

สาคร

ท่าแพ

123

นูรุลมูบีน

นาข่า

7

เขาขาว

ละงู

124

กาแบ็ง

กาแบ็ง

2

แหลมสน

ละงู

125

มะหงัง

มะหงัง

1

ทุ่งบุหลัง

ทุ่งหว้า

126

อุไดใต้

อุไดใต้

5

อุไดเจริญ

ควนกาหลง

127

บ้านทุ่งใหญ่

ในเมือง

3

ละงู

ละงู

128

กิยามิดดีน

วังประจันใต้

4

วังประจัน

ควนโดน

129

นูรุลฮาลีม

กาลันยีตัน

5

เจ๊ะบิลัง

เมือง

130

บ้านปลักแรดพัฒนา

ปลักแรด

5

สาคร

ท่าแพ

131

ดารุลอามาน

เกาะเปรว

4

น้ำผุด

ละงู

132

ทุ่งพัฒนา

ทุ่งพัฒนา

5

ควนสตอ

ควนโดน

133

ยามิอาตุลอิควาน


6

เขาขาว

ละงู

134

ดารุ้ลอาหม้าน

เกตรีเหนือ

2

เกตรี

เมือง

135

เราฎอตุลญัณนะห์

พิมาน

-

พิมาน

เมือง

136

นุหรนมุคลิซีน

ควนตำเสา

8

ทุ่งหว้า

ทุ่งหว้า

137

ดารุลมุตตากีน

นาแค

5

คลองขุด

เมือง

138

มูฮำมาดียะห์

ควนโพธิ์

6

ควนโพธิ์

เมือง

139

บ้านโกตา

โกตา

7

กำแพง

ละงู

140

ยามิอุลอิควาน

กำแพง

4

กำแพง

ละงู

141

ญะมาอุตุอิสลาม

เหนือคลอง

8

ควนกาหลง

ควนกาหลง

142

ญามิอฎอยยิบีน

เขาขาว

2

เขาขาว

ละงู

143

อัล-อติก

ควนหินแร่

1

ควนกาหลง

ควนกาหลง

144

ดารุลอิสลามียะห์

บ้านทุ่ง

3

เขาขาว

ละงู

145

นูรุลฮีดายะห์

เกตรี

4

เกตรี

เมือง

146

นูรุลเอียะซาน

วังประจัน

2

วังประจัน

ควนโดน

147

นูรุลอิสลาม


9

น้ำผุด

ละงู

148

มูญาฮีดีน


4

ปากน้ำ

ละงู

149

ดารุลวุสฎอ


7

ทุ่งนุ้ย

ควนกาหลง

150

ดารุลฮูดาร์


7

ควนสตอ

ควนโดน

151

อัล-อักศอบูกิตจีนา


1

คลองขุด

เมือง

152

อัล-อิรฟาน


5

นิคมพัฒนา

มะนัง

153

อัล-มุตตากีน


5

แหลมสน

ละงู

154

ดารุลอาบิดีน


2

ควนโพธิ์

เมือง

155

เราฎอตุลมุฮาญิรีน


7

ควนโพธิ์

เมือง

156

นูรุลสลาม


5

เกตรี

เมือง

157

คลองน้ำเค็ม


9

ละงู

ท่าแพ

158

ดารุลมะห์มูร์


6

ปาล์มพัฒนา

ควนกาหลง

159

บ้านป่าเสม็ด


2

ท่าเรือ

ท่าแพ

160

อัชชากีรีน


2

เกาะสาหร่าย

เมือง

161

ดารุลอัรกอม ทุ่งทะนาน


3

ทุ่งบุหลัง

ทุ่งหว้า

162

อัลมุเนาวะเราะฮ์


5

ละงู

ละงู

163

อิบาดุรเราะห์มาน


1

นาทอน

ทุ่งหว้า

164

กมาลุลอิสลาม


-

พิมาน

เมือง

165

ฟัตหุเราะมาน


9

ควนโดน

ควนโดน

166

อัล-อับรอฮ์


8

ละงู

ละงู

167

อัล-ฟุรกอน ปังกาลันบโล๊ะ


-

พิมาน

เมือง

168

มัศละหะตุดดีนิยะฮ์


1

ทุ่งนุ้ย

ควนกาหลง

169

ฟัจรุลอิสลาม


1

เขาขาว

ละงู

170

นูรุลมั๊วซีนีน


-

พิมาน

เมือง

171

บ้านช่องไทร


3

นาทอน

ทุ่งหว้า

172

เราฎอตุลญันนะฮ์


5

อุไดเจริญ

ควนกาหลง

173

อุษมานียะฮ์


12

กำแพง

ละงู

174

ฮามีดียะฮ์


9

กำแพง

ละงู

175

อัชชาฟีอีย์


6

ทุ่งนุ้ย

ควนกาหลง

176

ญามาลุดดีน


6

นิคมพัฒนา

ควนกาหลง

177

บ้านท่ามาลัย


6

ปากน้ำ

ละงู

178

กุรตุบะฮ์


7

ปากน้ำ

ละงู

179

สุไหงมาตี


4

บ้านควน

เมือง

180

อารเราะห์มาน


4

ขอนคลาน

ทุ่งหว้า

181

ดารุลนาญิยะฮ์


3

คลองขุด

เมือง

182

ดารุลฮาซีกีน


6

เกตรี

เมือง

183

นูรุลเราะห์มานพัฒนา


2

ละงู

ละงู

184

ฮิดายาตุดดีนียะฮ์


7

ทุ่งนุ้ย

ควนกาหลง

185

บากันโต๊ะทิด


7

ละงู

ละงู

186

นูรุ้ลอิสลาม


11

ควนกาหลง

ควนกาหลง

187

มูฮายีรีน บ่อน้ำผุด


1

น้ำผุด

ละงู

188

นูรุตตักวา


2

ปากน้ำ

ละงู

189

อีกอมาตุดดีน


7

ฉลุง

เมือง

190

ดารุสซอลีดีน


6

แหลมสน

ละงู

191

ดะวะตุลอิสลาม


5

กำแพง

ละงู

192

มินต้ามุดดีน


3

เขาขาว

ละงู

193

อัซซอล่าตุ้รรอฮีม


8

น้ำผุด

ละงู

194

ฮีดายาตุสซอลีฮีน


11

น้ำผุด

ละงู

195

ฮีดายาตุลมุสตากีม


8

ทุ่งนุ้ย

ควนกาหลง

196

ญันนะตุ้ลนาอีม


2

บ้านควน

เมือง

197

ฮูดัลเลาะห์


6

นาทอน

ทุ่งหว้า

198

ทอนแค


6

สาคร

ท่าแพ

199

ฮีดายาตุลอีมาน


3

ปูยู

เมือง

200

ญะบาลุรเราะห์มะฮ์


1

ควนขัน

เมือง

201

ฟัตฮูลมายีด


8

ฉลุง

เมือง

202

บัยตุลมุตตากีน


9

นาทอน

ทุ่งหว้า

203

ยามีอาตุลอิสลามียะฮ์


1

ท่าเรือ

ท่าแพ

204

นะฮ์รุสลาม


4

ท่าแพ

ท่าแพ

205

ดารุลมุห์มีนีน


2

แป-ระ

ท่าแพ

206

ญะบัลเราะห์มะฮ์


14

ฉลุง

เมือง

207

บากัรบาตา


-

พิมาน

เมือง

208

อัสซากีนาตุลยันนะห์


9

ทุ่งนุ้ย

ควนกาหลง

209

มิฟตาฮุลญันนะฮ์


6

บ้านควน

เมือง

210

ฟาลาหุดดีน


10

ทุ่งนุ้ย

ควนกาหลง

211

ดารุลมูฮิบบะฮ์ฉลุง

เมือง

212

ดารุตตักวา


2

ทุ่งนุ้ย

ควนกาหลง

213

นูรุลฮาซานะฆ์


6

บ้านควน

เมือง

214

ดะฮ์วะตุลญันนะฮ์


2

แหลมสน

ละงู

215

นูรุสสะอะดะต์


17

ละงู

ละงู

216

อุมัรอิบนุลค๊อฏฏ๊อบ


1

แหลมสน

ละงู

217


218


219


220แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤษภาคม 2014 เวลา 02:43 น.
 


นายอรุณ อุมาจิ

ประธานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดสตูล

ฟังอัล-กุรอ่าน

Search in the Hadith
Search:
in
Download | Free Code
www.SearchTruth.com


Listen Quran Onlineเวลาละหมาดจังหวัดสตูล
                                                                                                                                                                     ขับเคลื่อนโดย Joomla!. Valid XHTML and CSS.