เรามี 16 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ถ่ายทอดสดเมกกะ


ถ่ายทอดสดเมกกะ:มะดีนะห์

(live makkah:madinah)


PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Ahmad muktard   
วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤษภาคม 2014 เวลา 00:00 น.

รายนามจุฬาราชมนตรี

1.เจ้าพระยาบวรราชนายก (เฉกอะหมัด) รัชกาลพระเจ้าทรงธรรม (พ.ศ.2154-2171) พระเจ้าปราสาททอง (พ.ศ.2172-2199)

2.พระยาจุฬาราชมนตรี (แก้ว) หลานตาของเจ้าพระยาบวรราชนายก สมเด็จพระนารายณ์มหาราช (พ.ศ.2199-2231)

3.พระยาจุฬาราชมนตรี (สน) บุตรของเจ้าพระยาศรีไสยหาญณรงค์ (ยี) สายสกุลท่านเฉกอะหมัด สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ (พ.ศ.2275-2301)

4.พระยาจุฬาราชมนตรี (เชน) บุตรเจ้าพระยาเพชรพิไชย (ใจ) สายสกุลท่านเฉกอะหมัด สมเด็จพระที่นั่งสุริยาสน์อมรินทร์ หรือพระเจ้าเอกทัศ (พ.ศ.2301-2310)

5.พระยาจุฬาราชมนตรี (ก้อนแก้ว-มุฮัมมัดมะอ์ซูม) บุตรพระยาจุฬาราชมนตรีเชน รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก

6.พระยาจุฬาราชมนตรี (อากาหยี่) น้องชายพระยาจุฬาราชมนตรีก้อนแก้ว รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

7.พระยาจุฬาราชมนตรี (เถื่อน-มุฮัมมัดกอซิม) บุตรพระยาจุฬาราชมนตรีก้อนแก้ว รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

8.พระยาจุฬาราชมนตรี (น้อย-มุฮัมมัดบาเกร) บุตรพระยาจุฬาราชมนตรีอากาหยี่ (8 กุมภาพันธ์ 2410) พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

9.พระยาจุฬาราชมนตรี (นาม-มุฮัมมัดตะกี) บุตรพระยาจุฬาราชมนตรีเถื่อน (พ.ศ.2410-10 มิถุนายน 2432) พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

10.พระยาจุฬาราชมนตรี (สิน-ฆุลามฮุเซน ต่อมาทายาทได้รับพระราชทานนามสกุล อหะหมัดจุฬา) บุตรพระยาจุฬาราชมนตรีนาม (พ.ศ.2432-10 มิถุนายน 2453) พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

11.พระยาจุฬาราชมนตรี (สัน อหะหมัดจุฬา) บุตรพระยาจุฬาราชมนตรีสิน (พ.ศ.2454-22 เมษายน 2466) พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

12.พระยาจุฬาราชมนตรี (เกษม อหะหมัดจุฬา) บุตรพระยาจุฬาราชมนตรีสิน (พ.ศ.2466-12 กรกฎาคม 2469) พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าฯ-พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

13.พระยาจุฬาราชมนตรี (สอน อหะหมัดจุฬา) บุตรพระยาจุฬาราชมนตรีสัน (พ.ศ. 2473) ถือเป็นจุฬาราชมนตรีคนสุดท้ายในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์ (ถึงแก่กรรมเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2493)

14.แช่ม พรหมยงค์ (ซัมซุดดีน มุสตาฟา) พ.ศ.2488-2490 มุสลิมนิกายสุหนี่คนแรกที่ได้รับการแต่งตั้งตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการ ศาสนูปถัมภ์ฝ่ายอิสลาม พ.ศ.2488 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล-รัชกาลปัจจุบัน

15.ต่วน สุวรรณศาสน์ (อิสมาแอล ยะห์ยาวี) พ.ศ.2490-2524 ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งหลังได้รับการเลือกตั้งจากคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด 24 จังหวัด

16.ประเสริฐ มะหะหมัด (อะ หมัด บิน มะหะหมัด) 8 กันยายน 2524-2540

17.สวาสดิ์ สุมาลยศักดิ์ (อะหมัด บิน มะห์มูด ซัรกอวี) 5 พฤศจิกายน 2540-24 มีนาคม 2553) จุฬาราชมนตรีคนแรกที่ได้รับการเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติการบริหารองค์กร ศาสนาอิสลาม พ.ศ.2540 และเป็นประธานกรรมการกลาง อิสลามแห่งประเทศไทย และ

18.อาศิส พิทักษ์คุมพล 6 มิถุนายน พ.ศ.2553-ปัจจุบัน

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤษภาคม 2014 เวลา 02:42 น.
 


นายอรุณ อุมาจิ

ประธานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดสตูล

ฟังอัล-กุรอ่าน

Search in the Hadith
Search:
in
Download | Free Code
www.SearchTruth.com


Listen Quran Onlineเวลาละหมาดจังหวัดสตูล
                                                                                                                                                                     ขับเคลื่อนโดย Joomla!. Valid XHTML and CSS.