ประกาศจุฬาราชมนตรี
เรื่อง กำหนดวันที่ ๑ ของเดือนยะมาดิ้ลอาเคร
ฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๓๙
.................


        ตามที่ ได้ประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ ๑ ของเดือนยะมาดิ้ลอาเคร
ฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๓๙ ในวันศุกร์ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้านั้น ปรากฏว่า ในวันและเวลาดังกล่าว มีผู้เห็นดวงจันทร์

       จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า วันที่ ๑ ของเดือนยะมาดิ้ลอาเคร ฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๓๙ ตรงกับวันเสาร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑


(นายอาศิส พิทักษ์คุมพล)
จุฬาราชมนตรี