เรามี 10 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ถ่ายทอดสดเมกกะ


ถ่ายทอดสดเมกกะ:มะดีนะห์

(live makkah:madinah)


PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Ahmad muktard   นายอรุณอุมาจิ

ตำแหน่ง : ประธานฯ กอจสตูล

นายอิบรอเหม  อาดำ

ตำแหน่ง : กอจ.สตูล / กอท.

ที่อยู่ : 194 ม.3 ต.เกตรี อ.เมือง จ.สตูล 91140

โทร : 081-4781918 , 074-770212

นายอับดุลลาตีฟ  หมัดหมัน

ตำแหน่ง : กอจ.สตูล

ที่อยู่ : 86 ม.4 ต.ย่านซื่อ อ.ควนโดน จ.สตูล 91160

โทร : 074-795146


นายยำอาด  ลิงาลาห์

ตำแหน่ง : รองประธานฯ (ฝ่ายบริหาร)

ที่อยู่ : 169 ม.1 ต.ท่าแพ อ.ท่าแพ จ.สตูล 91150

โทร : 081-6781933 , 074-787354

นายสามารถ  ชำนาญเพาะ

ตำแหน่ง : รองประธานฯ (ฝ่ายประสานงานทั่วไป)

ที่อยู่ : 38 ม.1 ต.เขาขาว อ.ละงู จ.สตูล 91110

โทร : 086-2885483


นายอับดุลล อาเก็ม

ตำแหน่ง : รองประธาน (ฝ่ายวิชาการ)

ที่อยู่ : 430 ม.2 ต.ฉลุง อ.เมือง จ.สตูล 91140

โทร : 089-8785731 , 074-736020


                  นายหมาดยูโส๊ะ  ล่าโยค

ตำแหน่ง : รองประธานฯ (ฝ่ายสวัสดิการสังคม)

ที่อยู่ : 251 ม.10 ต.ท่งนุ้ย อ.ควนกาหลง

จ.สตูล 91130     โทร : 081-0920239


นายสุริยา  ปันจอร์

ตำแหน่ง : รองประธานฯ (ฝ่ายกิจการพิเศษ)

ที่อยู่ : 66 ม.4 ต.ย่านซื่อ อ.ควนโดน

จ.สตูล 91160     โทร : 081-8988941นายอรุณ  อุมาจิ

ตำแหน่ง : เลขานุการฯ/หัวหน้าฝ่ายกิจการฮัจย์

ที่อยู่ : 152 ม.5 ต.เกตรี อ.เมือง จ.สตูล 91140

โทร : 087-2877837 , 074-721741นายกอหรี  ปัญญายาว

ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายกิจการฮาลาล

ที่อยู่ : 141 ม.4 ต.ท่าแพ อ.ท่าแพ

จ.สตูล 91150     โทร : 081-8989489นายมาแอ  มาลินี

ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายประเมินผล

ที่อยู่ : 20 ม.7 ต.ควนโดน อ.ควนโดน

จ.สตูล 91160

โทร : 086-9551959

นายฮาสัน  พรัดขำ

ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์

ที่อยู่ : 1052 ม.7 ต.คลองขุด อ.เมือง

จ.สตูล 91000    โทร : 081-5420187นายนูรุดดีน  ยาหยาหมัน

ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายกิจการพิเศษ

ที่อยู่ : 91 ม.7 ต.สาคร อ.ท่าแพ จ.สตูล 91150

โทร : 081-7672325
นายดนเลาะ  แกสมาน

ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายประนีประนอม

ที่อยู่ : 7 ม.10 ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง

จ.สตูล 91130

โทร : 086-2890741 , 074-791127นายวิรุฬห์  จันเพ็ญ

ตำแหน่ง : กอจ.สตูล

ที่อยู่ : 64 ม.9 ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล 91110

โทร : 086-9646848นายอับดุลกอเด็ร  หลงกอหราบ

ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายการเงิน

ที่อยู่ : 79 ม.6 ต.ควนโพธิ์ อ.เมือง

จ.สตูล 9114

0     โทร : 086-2981121นายกอดาษ  เจะดะ

ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

ที่อยู่ : 76 ม.1 ต.วังประจัน อ.ควนโดน

จ.สตูล 91160     โทร : 089-8779855นายนีสาด  แคยิหวา

ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายทะเบียน

ที่อยู่ : 178 ม.2 ต.น้ำผุด อ.ละงู จ.สตูล 91110

โทร : 089-9772923นายชำชุดดีน  เล่งเจะ

ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายการศึกษา

ที่อยู่ : 133 ม.4 ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล 91110

โทร : 089-7337771


นายสมาน  เกปัน

ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม

ที่อยู่ : 39/1 ม.5 ต.นิคมพัฒนา อ.มะนัง

จ.สตูล 91130     โทร : 083-1842248นายอับดลกอเดช  สลีมิน

ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่

ที่อยู่ : 82 ม.4 ต.ฉลุง อ.เมือง จ.สตูล 91140

โทร : 081-5412184


นายปฏิปัตย์  จางวาง

ตำแหน่ง : กอจ.สตูล

ที่อยู่ : 195 ม.1 ต.ฉลุง อ.เมือง จ.สตูล 91140

โทร : 081-5985742นายสามารถ  หยังหลัง

ตำแหน่ง : กอจ.สตูล

ที่อยู่ : 112 ม.5 ต.ทุ่งบุหลัง อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120

โทร : 089-5982484นายยาสาด  ด่วนข้อง

ตำแหน่ง : กอจ.สตูล

ที่อยู่ : 65 ม.2 ต.ทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120

โทร : 087-1062373 , 074-789437นายอาหรน  หมาดเหยด

ตำแหน่ง : กอจ.สตูล

ที่อยู่ : 144 ม.6 ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล 91110

โทร : 086-2912215นายอับดนเราะหมาน  กองบก

ตำแหน่ง : กอจ.สตูล

ที่อยู่ : 24 ม.2 ต.แหลมสน อ.ละงู

จ.สตูล 91110    โทร : 089-9757707นายกำมะดีน  ปิยะตู

ตำแหน่ง : กอจ.สตูล

ที่อยู่ : 244 ม.2 ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล 91110

โทร : 087-2878902 , 074-783474นายเจ๊ะอาด  สัญญา

ตำแหน่ง : กอจ.สตูล

ที่อยู่ : 115 ม.2 ต.บ้านควน อ.เมือง

จ.สตูล 91140    โทร : 089-6559070นายดน  หมาดเต๊ะ

ตำแหน่ง : กอจ.สตูล

ที่อยู่ : 81 ม.5 ต.เจ๊ะบิลัง อ.เมือง

จ.สตูล 91000    โทร : 081-0939254นายฮาบีดีน  บูเก็ม

ตำแหน่ง : กอจ.สตูล

ที่อยู่ : 222 ม.2 ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล 91110

โทร : 089-8791405

 
 
 
 
 
 
 
                                                    
 
                                                          
 
                                                                   
 
                                                                   
                                                                    
 
                                                                      
                                                    
 
                                                                
                                                               
                                                              
 
 
แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม 2015 เวลา 06:01 น.
 


นายอรุณ อุมาจิ

ประธานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดสตูล

ฟังอัล-กุรอ่าน

Search in the Hadith
Search:
in
Download | Free Code
www.SearchTruth.com


Listen Quran Onlineเวลาละหมาดจังหวัดสตูล
                                                                                                                                                                     ขับเคลื่อนโดย Joomla!. Valid XHTML and CSS.