ประกาศจุฬาราชมนตรี
เรื่อง กำหนดวันที่ 1 ของเดือนรอยับ
ฮิจเราะห์ศักราช 1439
.....................


      ตามที่ ได้ประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ 1 ของเดือนรอยับ ฮิจเราะห์ศักราช 1439  ในวันเสาร์ที่ 17 มีนาคม 2561 เวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้านั้น ปรากฏว่าในวันและเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้เห็นดวงจันทร์


      จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า  วันที่ 1 ของเดือนรอยับ ฮิจเราะห์ศักราช 1439 ตรงกับวันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561


ประกาศ ณ วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2561

(นายอาศิส พิทักษ์คุมพล)


จุฬาราชมนตรี

 

ข่าวสำนักจุฬาราชมนตรี

วันที่ 24 มีนาคม 2561 จุฬาราชมนตรี ประธานเปิดเมาลิดกลางจังหวัดยะลา สู่อาเซียน ครั้งที่ 4 ซึ่งจัดขึ้น ณ สํานักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา ตำบลท่าสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา เปิดงาน

วันที่ 21 มีนาคม 2561 ผู้แทนจุฬาราชมนตรี เปิดการสัมมนา โครงการอภิปรายและประกาศใช้ธรรมนูญหมู่บ้าน/ชุมชนสุจริตสัมมนา 

 

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และ ข้อความ 

 

ข่าวสำนักงาน กอจ.สตูล  
งานรำลึกเกียรติประวัติท่านศาสดา มุหัมหมัด(ซล) ประจำปี ฮิจเราะห์ 1439 ภาพโดยฝ่ายประชาสัมพันธ์ 

 

บทความศาสนา
ก่อนสร้างมัสยิดหลังใหม่  เขียนโดย ดร. วิสุทธิ์  บิลล่าเต๊ะ
การนินทา ใส่ร้าย  เขียนโดย  
ก่อนนอนสี่ประการ  เขียนโดย   อาจารย์การีม วันแอเลาะ
อย่างไรที่เรียกว่า พ่อแม่ประสบความสำเร็จในการอบรมเลี้ยงดูลูก  เขียนโดย  ดร.วิศรุต เลาะวิถี
ความประเสริฐเดือนเราะญับ  เขียนโดย ไฟศ็อล บิน อาลี อัลบุอฺดานีย์