พิมพ์
หมวด: Uncategorised
ฮิต: 518

พี่น้องมุสลิมที่รักทั้งหลาย ท่านร่อซูลุ้ลลอฮ์(ซ.ล.)นั้น ก่อนที่ท่านจะนอนท่านได้บอกภรรยาสุดที่รักของท่านคือพระนางอาอีซะห์ โดยบอกกับพระนางว่า "โอ้อาอีซะห์เอ๋ย เธออย่าเพิ่งนอน จนกว่าเธอจะได้ทำ 4 ประการต่อไปนี้เสียก่อน และท่านร่อซูลุ้ลลอฮ์(ซ.ล.)ก็บอกต่อไปว่า

ท่านทั้งหลายครับ ถ้าหากว่าอ่านมาถึงตรงนี้ ท่านทั้งหลายคงจะคิดว่า หากต้องทำ 4 ประการนี้ก่อนจะนอน ก็หมายความว่าชีวิตนี้ไม่มีโอกาสได้นอนแน่ พระนางอาอีซะห์ทูลต่อท่านนบีว่า "ฉันทำไม่ได้" ท่านร่อซูลุ้ลลอฮ์จึงได้อธิบายต่อไปว่า

นี่คือ 4 ประการที่ท่านร่อซูลุ้ลลอฮ์(ซ.ล.)สอนให้พวกเราได้ปฎิบัติก่อนนอนโดยบอกผ่านพระนางอาอีซะห์ภรรยาของท่าน

เครดิต....อาจาร์การีม วันแอเลาะ