Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/islamics/domains/islamicsatun.net/public_html/templates/themza_j15_76/functions.php on line 29

เรามี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ความรู้เรื่องฮัจย์
ถ่ายทอดสดเมกกะ


ถ่ายทอดสดเมกกะ:มะดีนะห์

(live makkah:madinah)


Huda book center

ศูนย์หนังสือฮูดาฉลุง

จำหน่าย

ตำราเรียน

คู่มือปฏิบัติศาสนกิจ

หนังสือวิชาการ

กีตาบมลายู

โทรศัพท์ติดต่อ

089-877-9855
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสตูล  ยินดีต้อนรับทุกท่าน


ประกาศจุฬาราชมนตรี
เรื่อง การดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ 1 เดือนซุ้ลฮิจยะห์
ฮิจเราะห์ศักราช 1437


****************

เพื่อให้การกำหนดวันที่ 1 เดือนซุ้ลฮิจยะห์ ฮิจเราะห์ศักราช 1437 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศดูดวงจันทร์ใน วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2559 เวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า

หากในวันและเวลาดังกล่าวมีผู้เห็นดวงจันทร์โปรดแจ้งกลับไปยังสำนักงานคณะ กรรมการอิสลามประจำจังหวัด เพื่อคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดจะได้ตรวจสอบและรายงานผลการดูดวงจันทร์ ดังกล่าวไปยังจุฬาราชมนตรี เพื่อออกประกาศแจ้งให้พี่น้องมุสลิมได้ทราบโดยทั่วกันต่อไป


ประกาศ ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2559


(นายอาศิส พิทักษ์คุมพล)
จุฬาราชมนตรี

บทความพิเศษ การประกอบพิธีฮัจญ์

การประกอบพิธีฮัจญ์ เป็นหนึ่งในหลักอิสลาม ซึ่ง การประกอบพิธีฮัจญ์ หรือ การทำฮัจญ์ คือ การเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจที่นครมักกะหฺ ในเดือนซุลฮิจญะห์ (เดือนที่ ๑๒ ของปีฮิจเราะห์ศักราช ซึ่ง ๑๐ วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์ถือว่าสำคัญมาก) ตามวันเวลา และสถานที่ต่างๆ ที่ทางศาสนาอิสลามกำหนดไว้ ซึ่งศาสนกิจข้อนี้เป็นหน้าที่สำหรับมุสลิมทั้งชายและหญิง ทุกคนที่มีความสามารถในด้านร่างกาย ทรัพย์สิน และการเดินทาง ที่จะต้องปฏิบัติ

ในช่วงฮัจญ์ ชาวมุสลิมทั่วโลกจะเดินทางเข้าสู่อาระเบีย โดยก่อนอื่นจะมีการทำอิหฺรอม นั่นคือ การตั้งใจว่าจะทำพิธีฮัจญ์ ก่อนการเข้าไปในแผ่นดินหะรอม (แผ่นดินต้องห้าม) โดยจะปฏิบัติตามกฎของฮัจญ์ อาทิ การไม่มีเพศสัมพันธ์ การไม่ล่าสัตว์ในแผ่นดินหะรอม การไม่ตัดเล็บหรือผม การไม่เสริมสวยหรือใช้น้ำหอม ผู้ชายจะเปลี่ยนเครื่องแต่งกายมาสวมผ้าเพียงสองผืน แล้วต่างก็จะมาชุมนุมกันที่ ทุ่งอะรอฟะห์ ในตอนเช้าตรู่ของวันที่เก้าของเดือนซุลฮิจญะห์ เมื่อถึงเวลาค่ำ ซึ่งตามปฏิทินฮิจเราะห์จะเป็นคืนที่สิบ เหล่า นักแสวงบุญจะเดินทางผ่าน ทุ่งมุซดะลิฟะหฺ พักชั่วครู่หนึ่ง ก่อนที่จะมุ่งหน้าสู่ ทุ่งมีนา ก่อนเที่ยงของวันต่อไป

ส่วนชาวมุสลิมทั่วโลกที่ไม่ได้ไปประกอบพิธีฮัจญ์ ก็จะเฉลิมฉลองทำบุญเลี้ยงอาหารที่บ้าน เรียกวันนี้ว่า วันอีดิ้ลอัฎฮา ซึ่งเป็นคำภาษาอาหรับ มาจากคำว่า อีด แปลว่า รื่นเริง เฉลิมฉลอง และ อัฎฮา แปลว่า เชือดสัตว์พลีทาน ดังนั้น วันอีดิ๊ลอัฎฮา จึงหมายถึง วันเฉลิมฉลองการเชือดสัตว์เพื่อพลีทาน ให้ผู้คนรับประทานในยามดุฮา คือยามสายหลังตะวันขึ้น แต่ก่อนเที่ยง หรือชาวไทยเชื้อสายมลายูในห้าจังหวัดภาคใต้เรียกว่าวันรายอ (รายาฮาญี) ซึ่งแปลเป็นไทยตามตรงก็คือ วันใหญ่ นั่นเอง

นักแสวงบุญจะพักอยู่ที่ ทุ่งมีนา เป็นเวลาสามวัน เพื่อขอพรและบำเพ็ญตนตามพิธีหัจญ์ หลังจากนั้นจึงเดินทางเข้ากรุงมักกะห์ เพื่อฏอวาฟ(เวียนรอบ) กะอฺบะหฺ หรือที่เรียกว่า บัยตุลลอหฺ อันเป็นเสมือนเสาหลักของชุมทิศ ซึ่งตั้งอยู่ใน มัสญิด ฮะรอม (มัสยิดต้องห้าม) หลังจากนั้นผู้แสวงบุญก็จะเดินจากเนินเขาศอฟา สู่เนินเขามัรวะหฺ ซึ่งมีระยะทาง ๔๕๐ เมตร ไปมาจนครบ ๗ รอบ ระหว่างที่เดินก็จะกล่าวคำขอพรและคำวิงวอนต่อพระผู้เป็นเจ้า เมื่อเสร็จพิธีนี้แล้วก็จะขลิบผมหรือโกนหัว และผู้แสวงบุญก็จะหลุดพ้นจากภาวะ อิฮฺรอม

การทำฮัจญ์ เป็นพิธีกรรมทางศาสนาที่เก่าแก่ ซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยศาสดาอิบรอฮีม การทำฮัจญ์ เริ่มต้นขึ้นเมื่ออัลลอฮได้บัญชาให้ศาสดาอิบรอฮีม และศาสดาอิสมาอีล ผู้เป็นลูกชายร่วมกันสร้าง บัยตุลลอหฺ ขึ้นมา เพื่อใช้เป็นสถานที่สำหรับการเคารพบูชาอัลลอฮ เมื่อสร้างเสร็จแล้ว พระองค์ก็ทรงบัญชา ให้ศาสดาอิบรอฮีม เรียกร้องให้มนุษย์ชาติมาร่วมกันแสดงความจงรักภักดีต่อพระองค์ เมื่อกาลเวลาผ่านไป ชนรุ่นหลังได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำฮัจญ์ ไปจากรูปแบบเดิมที่อัลลอหฺได้ทรงกำหนดไว้ เช่น มีการนำ เทวรูปต่างๆ มาตั้งรอบๆ กะอฺบะหฺ เพื่อบูชาในระหว่างการทำฮัจญ์ และมีการเปลือยกายในยามทำพิธีฏอวาฟ พร้อมกับกู่ร้องและปรบมือ จนกระทั่ง มาถึงสมัยของศาสดามุฮัมมัด สิ่งแรกที่ท่านปฏิบัติก็คือ การทุบทำลายเทวรูปและเจว็ดรอบข้างกะอฺบะหฺจนหมดสิ้น และท่านก็ได้แสดงแบบอย่างของการทำฮัจญ์ที่ถูกต้องให้บรรดา ผู้ศรัทธาได้ปฏิบัติสืบทอดกันมาจนถึงวันนี้.
คู่มือนักเดินทาง
สงกรานต์กับมุสลิม
การให้เกียรติผู้รู้
คุตบะห์ อิฏิลอัฏฮา 1434
คุตบะห์ อิฏิลฟิตรี 1434
ซากาต
ทำบุญกุศลให้ผู้ตาย
การแบ่งมรดกครอบครัว
นิซฟู ชะบาน
นิติศาสตร์อิสลามเรื่องครอบครัว
มายากล 2
คุตบะห์น่าสนใจ
มุสลิมร้องเพลง ฟังเพลงได้ไหม?
เรื่องของแมลงวัน
 


VOL. 1
VOL .2 
Vol.3VOL.4


ขออภัยเวบอยู่ในระหว่างปรับปรุง

 

รอข้อมูล


หนังสือออกใหม่

- คู่มือสำหรับมุสลิมเบื้องต้น จากพื้นฐานของอิสลาม เหมาะสำหรับนักศึกษาและผู้สนใจ โดย อาจารย์ กอดาษ เจ๊ะดะ ฝ่ายวิชาการสำนักงานคณะกรรมการอิสลามจ.สตูล


หนังสือ  สนทนาภาษามลายูในชีวิตประจำวัน เป็นคู่มือสำหรับผู้ที่ต้องการความรู้พื้นฐานที่จะเริ่มต้นหัดพูดมลายูเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมสู่ ประชาคมอาเซียน

หนังสือมาตัน ยารูมียะห์ สำหรับนักเรียน นักศึกษาที่ต้องการเข้าใจหลักการไวยากรณ์ ภาษาอาหรับ เบื้องต้น เพื่อเตรียมพร้อมศึกษาในขั้นสูงต่อไป

หนังสือ ประวัติ อุลามะห์ ปัตตานี เป็นหนังสือรวบรวมชีวประวัติของอุลามะห์  ปัตตานี ในอดีตเพื่อให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้ศึกษาวิถีชีวิต  การศึกษา  การทำงานของท่าน ให้ได้รับทราบในแง่มุมต่างๆ เหมาะสำหรับนักศึกษาและบุคคลทั่วไปนายอรุณ อุมาจิ

ประธานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดสตูล

ฟังอัล-กุรอ่าน

Search in the Hadith
Search:
in
Download | Free Code
www.SearchTruth.com


Listen Quran Onlineลงชื่อเพื่อเข้าสู่ระบบเลือกภาษา

English Arabic Bulgarian Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch Finnish French German Greek Hindi Italian Japanese Korean Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Spanish Swedish Catalan Filipino Hebrew Indonesian Latvian Lithuanian Serbian Slovak Slovenian Ukrainian Vietnamese Albanian Estonian Galician Hungarian Maltese Thai Turkish

อ่านอัล-กุรอ่านออนไลน์


Read Quran Online

เวลาละหมาดจังหวัดสตูล


ท่านทราบเวบไซต์นี้ได้อย่างไร
 


                                                                                                                                                                     ขับเคลื่อนโดย Joomla!.
Warning: call_user_func() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'tdo' not found or invalid function name in /home/islamics/domains/islamicsatun.net/public_html/templates/themza_j15_76/html/pagination.php on line 153
Valid XHTML and CSS.